Bakgrund
I dagens snabbföränderliga och intrycksfulla värld samt dynamiska affärsliv, så är förmågan att besitta entreprenöriella egenskaper i allmänhet såsom mod, självinsikt, passion, kreativitet och uthållighet mer värdefullt än någonsin. Detta inte bara för att lyckas professionellt utan för att kunna bli personligt framgångsrik inom de flesta områden av verklig dignitet i livet.

Myntets baksida av den eskalerande digitaliseringen och exponeringen för mer eller mindre relevanta inspirationskällor är att människor får allt mindre naturlig ”näring” till att utveckla fortsatt livspremierade egenskaper, såsom ex. självinsikt och till att förmå bygga verkliga och långsiktigt hållbara relationer. Känslor av vilsenhet och prestationsångest, som i sin tur är viktiga grundorsaker till att psykisk ohälsa är en av de sjukdomssymptom som blir markant vanligare för var år som går.

Dagens förhållanden kan beskrivas som paradoxala på ett sätt som å ena sidan finns större möjligheter och inspirationskällor än någonsin att basera den individuella självförverkligandet på, å andra sidan är det självklart lätt att komma fast i en spiral där du inte lever ett liv så sant mot dig själv. Något som i slutändan riskerar att bli många förödande för deras hälsotillstånd.

Med tanke på detta är vår holistiska inställning till personlig utveckling, baserad på vår unika "Formula 1" förankrad i de 6 mänskliga behoven, som speglar både det privata och det professionella livet, mer behövligt än någonsin.
Vår 
Story
I snart ett decennium har TA´s grundare på olika sätt varit verksam med att även på global basis utveckla Communitys med tydlig koppling till just personlig utveckling.

Hans personliga livsförankring faller tillbaka på att han tydligt förlorat och starkt återuppbyggt såväl hälsa som business. Tack vare att anamma en helhetsinriktad syn på personlig utveckling och många av de egenskaper som kan förknippas med en entreprenör (mod, passion, självinsikt, sårbarhet och uthållighet) så har han lyckats starkt komma tillbaka och står idag på en väl förankrad helhetsplattform inför framtidens spännande möjligheter.

Med stöd av denna utmanande personliga utvecklings resa, så har han vidgat sin syn på och förståelse för dels vikten av genuint helhetsinriktad personlig utveckling , dels för hur allt mer värdefulla entreprenöriella egenskaper är för att bli personligt lyckosam inom alla områden av dignitet i livet i dagens samhälle. 

Med stort fokus på att nyttja och vidareutveckla en av hans stora framgångsfaktorer so far, ”public speaking”, så vill han därför nu bidra till att berika världen med liknande värdefulla insikter. 

Today Academy
Vi erbjuder en community inom personlig utveckling, som genom att utrusta våra klienter med ett entreprenöriellt mindset främjar såväl individens som samhällets utveckling.

Genom att utnyttja potentialen i såväl ON som OFF-line marketing och kollektivt ömsesidigt värdeskapande, så knyter Today Academy samman relevanta människor och verksamheter som kan främja varandras utveckling och konkurrenskraft. 

Detta är väl förankrat i ett väl beprövat system för personlig utveckling som även förstärks av en unik event pipe-line med seminarier, workshops och unika lifestyle resor, samt av en teknisk applikation, som dels visualiserar individens personliga utveckling och som dels sammanför individer som har ett naturligt relevant utbyte.
Mission
Att genom ledande exempel av gott kamratskap, kärlek och gemenskap, kunskap och tro hjälpa människor att hitta sig själva, för att sedan genom våra beprövade system skapa förutsättningarna för ett lyckligt liv.
Filosofi
Vi letar efter de människor som letar efter oss.
Vision
Att genom våra grundläggande värderingar och principer knyta samman människor med integritet som brinner för att hjälpa andra. På så sätt kan vi tillsammans skapa förändring i den individuella människans liv som de inte har möjlighet att göra för sig själva.
Today Academy / Ceo - Founder
Andreas Grenthe
Tel: (0046)  - 709 42 70 02
andreas@todayacademy.se

Brand Manager / Speaker
Jens Seger
Tel: (0046)  - 706 89 95 71
jens@todayacademy.se

Today Academy Wellness / Speaker
Sarah Hellström
Tel: (0046)  - 706 89 95 71
jens@todayacademy.se

Today Academy - Corp Sales
Martin Gerhardsson
Tel: (0046)  - 703 52 00 73
martin@todayacademy.se

Advisory board
Gregory Mark Hill
Tel: (001)  - 917 526 20 60
gmhill@gchpartners.com
Wellness Coach
Josefine Fjällid
 Tel: (0046)  - 703 84 93 95
josefine@todayacademywellness.se 
Kontakta oss
TA Today Academy AB
org: 559197-3317
Besöks adress:
c/o Groo 36
Huskvarnavägen 82 
554 66 Jönköping 

Tel: (0046) -709427002
info@todayacademy.se
CUSTOM JAVASCRIPT / HTML
Få våra nyhetsbrev
Powered By ClickFunnels.com
Privacy Policy Cookie Policy